מחירון

בחרו את התכנית המתאימה לכם!

FREE

0 חודשי
 • הוספת נכסים והלוואות ללא הגבלה – ידנית​
 • ניתוח והפקת תובנות​
 • צפייה בממוצעים של משתמשי Moneytor​
 • שיתוף תיק עם בן או בת זוג​
 • שיתוף תיק עם מתכנן פיננסי
 • עדכון מצב חשבון הבנק באופן אוטומטי​
 • עדכון שווי יומי של מניות ומטבעות דיגיטליים​
 • עדכון שווי נכסי נדל"ן בישראל באופן אוטומטי​
 • הוספה אוטומטית של נכסים פנסיוניים​
 • מצב סימולציה לבחינת אפשרויות פיננסיות
 • חיבור לארנקים דיגיטליים
 • עדכון שווי נכסי נדל"ן באנגליה ובארה"ב באופן אוטומטי
 • איסוף מידע אוטומטי על הלוואות​​
 • קבלת תחזיות אנליסטים על מניות​​​
 • קבלת אנליזות על מטבעות קריפטו​​​​
 • צפייה בדירוג אשראי​​​​​​​
 • קבלת תחזיות על נכסי נדל"ן בישראל​​​​​

PREMIUM

25 חודשי
 • הוספת נכסים והלוואות ללא הגבלה – ידנית​
 • ניתוח והפקת תובנות​
 • צפייה בממוצעים של משתמשי Moneytor​
 • שיתוף תיק עם בן או בת זוג​
 • עדכון מצב חשבון הבנק באופן אוטומטי​
 • עדכון שווי יומי של מניות ומטבעות דיגיטליים​
 • עדכון שווי נכסי נדל"ן בישראל באופן אוטומטי​
 • הוספה אוטומטית של נכסים פנסיוניים
 • מצב סימולציה לבחינת אפשרויות פיננסיות
 • חיבור לארנקים דיגיטליים
 • עדכון שווי נכסי נדל"ן באנגליה ובארה"ב באופן אוטומטי
 • איסוף מידע אוטומטי על הלוואות​
 • צפייה בדירוג אשראי​​
 • קבלת תחזיות אנליסטים על מניות​
 • קבלת אנליזות על מטבעות קריפטו​
 • קבלת תחזיות על נכסי נדל"ן בישראל​​​​
תוכנית מומלצת!​

PRO

67 חודשי
 • הוספת נכסים והלוואות ללא הגבלה – ידנית​​
 • ניתוח והפקת תובנות
 • צפייה בממוצעים של משתמשי Moneytor
 • שיתוף תיק עם בן או בת זוג
 • שיתוף תיק עם מתכנן פיננסי
 • עדכון שווי יומי של מניות ומטבעות דיגיטליים
 • עדכון מצב חשבון הבנק באופן אוטומטי
 • עדכון שווי נכסי נדל"ן בישראל באופן אוטומטי
 • הוספה אוטומטית של נכסים פנסיוניים
 • מצב סימולציה לבחינת אפשרויות פיננסיות
 • חיבור לארנקים דיגיטליים
 • עדכון שווי נכסי נדל"ן באנגליה ובארה"ב באופן אוטומטי
 • איסוף מידע אוטומטי על הלוואות
 • צפייה בדירוג אשראי
 • קבלת תחזיות אנליסטים על מניות
 • קבלת אנליזות על מטבעות קריפטו
 • קבלת תחזיות על נכסי נדל"ן בישראל​
 • ניתוח תזרים אוטומטי
בקרוב!