תנאי שימוש

מבוא

חברת מוניטור – כמה אתם שווים בע"מ ("החברה") מברכת אותך על שבחרת להשתמש באתר Moneytor ("האתר"). החברה מציעה שירותי מעקב וייעול להתנהלות פיננסית על ידי איסוף נתונים, ניתוח חכם שלהם, והצגת אפשרויות השקעה ("השירות"). בעת ביקורך באתר תוכל לקבל מידע אודות השירות והשימוש בו וכן מידע בנושאים אחרים שיש להם קשר עם פעילות החברה. מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לביננו, והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לשימוש באתר ובשירות. לפיכך, אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאי השימוש בעיון רב. אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה. במידה ויש לך שאלות או הערות, אנא צור קשר על ידי פנייה בכתב לכתובת: Moneytor.it@gmail.com. ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של האתר ובשל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. אנו נפרסם הודעה מראש על שינויים צפויים באתר עצמו או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף. הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר. בשל מגבלות השפה העברית, הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה כמובן מתייחסים גם לנשים.

שימוש ומגבלות

השימוש באתר נועד אך ורק לשם קבלת מידע בקשר עם השירות והשימושים הנלווים לו. אין להשתמש באתר לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש. לתשומת ליבך, בכל עת אנו רשאים לשנות את אופי והיקף המידע שייחשף בפניך באתר. יודגש כי מיקומם של תכני האתר הם באתר בלבד ואין לפרסם פרטים ותכנים מתוך האתר בכל אתר ומדיה אחרת בכל צורה שהיא, ללא אישור מראש ובכתב של החברה. כמו כן, הנך מצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים לעמוד בהוראות המפורטות להלן –
  • אין להעתיק את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring), למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא.
  • אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת האתר.
  • אין לקשר לתוכן באתר המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של האתר, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של האתר, כפי שהם במקורם.
  • אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר.
  • אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו – 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
  • אין להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.
  • אין לקשר לאתר מאתרים בלתי חוקיים, או מאתרי הימורים, פורנוגרפיה , או שנאה .

הרשמה לאתר

השימוש באתר זמין לכלל המשתמשים שמעל גיל 18, כאשר חלקים מן האתר נגישים רק למי שהוא משתמש רשום באתר. תהליך ההזדהות לאתר מתבצע באמצעות חיבור דרך פלטפורמות שונות, דוגמת Gmail או Facebook, או באמצעות דרך אחרת שתוצג על ידנו, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדית.

תשלומים

השימוש באתר מותנה בדמי מנוי עבור השירותים השונים, כפי שיוצעו על ידינו מעת לעת. התשלום עצמו יתבצע בכרטיס אשראי. איננו אוספים את פרטי האשראי בעצמנו, אלא באמצעות ספקי שירותי סליקה, כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר. אנו שומרים את הזכות להציע שירותים בחינם או בהנחות במסגרת מבצעים שנציע, על פי שיקול דעתנו. אין בהנחות, מבצעים, הטבות, או מתן שירות חינמי באתר התחייבות לשימור תנאים אלו בעתיד, ואנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש בשירות בכל עת ובהודעה מראש למשתמשים הקיימים.

האתר, השירות, וצדדים שלישיים

ידוע לך כי על פי חוק "הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995" רשאי לתת ייעוץ פיננסי רק מי שהוסמך לכך על פי חוק והמורשה מרשות לניירות ערך ואילו החברה איננה גוף כזה ואינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא. החברה איננה סוכנת, משווקת, יועצת, או מתווכת של שירותים בנקאיים או פיננסיים ואינה מציגה עצמה ככזו. החברה מהווה פלטפורמת עזר בלבד המספקת מידע עבור קהל משתמשיה ועשויה להציג להם מעת לעת שירותים מותאמים לצרכיהם. האמור באתר, לרבות המידע הנשלח ללקוח אינו מהווה הצעה, שידול, או ייעוץ לביצוע עסקאות עם כל צד ג' שהוא. למען הסר ספק, אין באמור באתר או בשירות משום הצעה כלשהי לציבור או הזמנה להשקעה כלשהי אלא פרסום והצגה כללית ועקרונית בלבד של אפשרויות של נותני שירות ותאגידים שונים וזאת על מנת שתוכל לבחון ולהחליט האם להצטרף או לקבל שירות מאותו נותן שירות. יודגש, אין במסגרת האתר או השירות כדי להבטיח תשואה או הצלחה פיננסית כלשהי. כמו כן, אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות, אלא הצגת חומר רקע. אנו ממליצים לקרוא בעיון כל הסכם התקשרות עם צד ג' ולהיוועץ, במקרה הצורך, עם יועץ השקעות. לתשומת ליבך, כל עסקה המוצגת באתר מתבצעת עם צד שלישי, שאינו החברה. מובהר ומוסכם כי מרגע פנייתך אל אותו צד שלישי, החברה מסירה כל אחריות באשר לחוקיות, תוכן, וכדאיות העסקה. החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, בין כלפיך ובין כלפי צד שלישי, בגין כל טענה, תביעה, או דרישה, ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, העדר רווחיות, חוסר כדאיות, פגמים בחוזה עם צד שלישי, או כל הפסד, בין שצפוי ובין שאינו צפוי, שלך או של מי מטעמך. לתשומת ליבך, כל עסקה המוצגת באתר מתבצעת עם צד שלישי, שאינו החברה. מובהר ומוסכם כי מרגע פנייתך אל אותו צד שלישי, החברה מסירה כל אחריות באשר לחוקיות, תוכן, וכדאיות העסקה. החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, בין כלפיך ובין כלפי צד שלישי, בגין כל טענה, תביעה, או דרישה, ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, העדר רווחיות, חוסר כדאיות, פגמים בחוזה עם צד שלישי, או כל הפסד, בין שצפוי ובין שאינו צפוי, שלך או של מי מטעמך.

פרסומות

כמו באתרים רבים אחרים, גם האתר שלנו עשוי לכלול פרסומות למוצרים ושירותים. הפרסומות יכולות להופיע בצורות שונות- 'כרזה' (Banner), טקסטואלית, חלונית קופצת ('pop-up'), ועוד. אם מקורן של הפרסומות הוא בחברות הפרסום ולא בנו, הרי שאין לנו שליטה על המידע המפורסם בהן, על אופיין, ודרך הצגתן, ולפיכך אנו גם לא נושאים באחריות להן ולכל פעולה שתבוצע על ידך בקשר להן.

קישורים

תנאי שימוש אלה חלים על האתר בלבד והם אינם חלים על אתרים אחרים המקושרים לאתר. איננו שולטים או מפקחים על האתרים האחרים ואיננו נושאים באחריות למה שנעשה או לא נעשה בהם. הפעילות באתרים הנ"ל כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם. בכל עת ניתן לפנות אלינו באמצעות עמוד "צור קשר" באתר או באמצעות משלוח הודעה לכתובת: Moneytor.it@gmail.com, כדי לדווח על קישור לאתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך, ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירות ובתכנים הקשורים אליהם הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. במידה והזנת תוכן או שיתפת תוכן שהוא מוגן בזכויות יוצרים, בין בשדה מידע פתוח לכתיבה חופשית, בין בכניסתך למערכת האתר, ובין על ידי מתן הודעה, הערה, או תגובה כלשהי בקשר לאתר או השירות, הנך מתחייב כי יש לך בעלות מלאה לגביו וכי הנך נותן לחברה רישיון ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי, ובלתי ניתן לביטול (אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב) לעשות שימוש בתוכן לצורך קידום האתר והשירות, וזאת ללא תשלום או תמורה כלשהי. הנך מבין שתוכן זה לא ייחשב למידע סודי, אלא אם ישנה הוראת חוק המחייבת אחרת. הנך מצהיר ומתחייב כי תוכן זה אינו כפוף לתנאי רישיון שיש בהם כדי לחייב את החברה, השירות, או מי מטעמם החברה או השירות, בעלות כספית כלשהי.

אחריות ושיפוי

האתר ובכלל זה כלל המידע המופיע בו, מוצע לשימוש כפי שהוא ובאופן אחיד לכלל המשתמשים, למעט אפשרויות שהינן בכפוף לרישום לאתר. השימוש שלך באתר וחשיפתך למידע באתר נעשים על אחריותך בלבד. איננו נוטלים כל אחריות לפעילותך באתר ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בו הוא מקיף, נכון, או עדכני. לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות האתר, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של האתר, מערכות התוכנה של האתר, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים באתר ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש באתר ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יובהר כי לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתקלה בפעילות האתר וזמינותו. הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה, או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר.

שינויים באתר והפסקת פעילות

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, אי-נוחות, וכיוצא באלה. מוסכם כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ובכפוף להוראות הדין, החברה רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר, כולה או מקצתה, באופן זמני או ללא מגבלת זמן. החברה תפרסם באתר הודעה על כך זמן סביר מראש.

דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם האתר, השירות, או תנאי השימוש, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

שירותי הפרימיום

שירותי הפרימיום באתר כוללים את השירותים הבאים:
  • הצגת המידע הפנסיוני של המשתמש, לרבות: קרן הפנסיה, קופות גמל, קרן השתלמות ועוד.
  • הצגת שווי הנדל"ן של המשתמש.
  • הצגת הלוואות, דירוג אשראי אישי של D&B; ועוד.
אנו שומרים את הזכות להציע שירותים נוספים או להסיר שירותים קיימים, על פי שיקול דעתנו.

תשלום עבור שירותי הפרימיום

גובה התשלום עבור השירות יתבצע בהתאם לסוג המנוי הרצוי על ידי המשתמש (חודשי או שנתי). ההרשמה לשירותים יכולה להתבצע במסגרת של מנוי חודשי אשר יתחדש כל חודש באופן אוטומטי עד לביטולו (להלן: "מנוי חודשי") או במסגרת מנוי שנתי אשר יקנה למשתמש גישה לשירותים למשך 12 חודשים ממועד ביצוע התשלום אשר יתחדש כל 12 חודשים באופן אוטומטי עד לביטולו (להלן: "מנוי שנתי"). החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה. לאחר שינוי גובה התשלום, תפרסם החברה הודעה על שינוי כאמור ואת התאריך שהשינויים יכנסו לתוקף. החיוב לא ישתנה באופן אוטומטי ללא אישור המשתמש אך המנוי הקודם יכול להיות מבוטל בתקופת החידוש הבאה. במידה והמשתמש מעוניין לבטל את המנוי, על המשתמש ליידוע את החברה בכתובת Office@moneytor.co.il, ובלבד שביטול כאמור התבצע תוך 14 ימים ממועד התשלום, ובניכוי 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך משניהם. מובהר כי ביטול של מנוי חודשי לא יקנה החזר על החודש הראשון, וזאת עקב סיפוק שירות מרכזי בתחילת התקופה אך עם זאת המנוי לא ימשיך לחודש לאחר מכן באופן אוטומטי לאחר מסירת הודעה על ביטול לחברה.

צור קשר

בכל בקשה או שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת: Moneytor.it@gmail.com. עודכן לאחרונה ביום שישי, ה- 1.1.2021.